socialmondays@jci.bg

Home » Организатори

Организатори

Социални понеделници - София

JCI Sofia e неправителствена организация част от JCI Bulgaria, която от 2014 г. е пълноправен член на Junior Chamber International (JCI). JCI Sofia работи основно в четири области: бизнес, обучения, социални дейности и международни дейности.
Заедно в час подготвя и подкрепя изключително способни българи, които да станат учители в български училища за период от две години и дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование.

Социални понеделници - Варна

JCI Varna e неправителствена организация част от Junior Chamber International (JCI), където от 2014 г. е пълноправен член. JCI Varna работи основно в пет области: бизнес, обучения, социални дейности, благотворителност и международни дейности.